Eerste Nationale Bijentelling – 21 en 22 april

Linde Verhulst

3 April 2018

Nederland Zoemt op 21 en 22 april 2018. Het gaat niet goed met de wilde bijen. Ruim de helft van de bijna 360 bijensoorten is bedreigd en dat is foute boel. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is voor de bestuiving afhankelijk van bijen en andere insecten. Om de bijen te kunnen helpen, is er meer informatie nodig over waar bijen voorkomen en met hoeveel ze zijn. Daarom wordt de eerste Nationale Bijentelling georganiseerd.

Jouw hulp is nodig!

Jij kunt hierbij helpen! Meedoen is eenvoudig, ook voor degenen die weinig kennis hebben van bijen. Je kunt meedoen door in je tuin gedurende een half uur bijen te tellen.

Hulpmiddelen voor de bijentelling

Eind april kunnen er zo’n twintig verschillende soorten bijen, hommels en zweefvliegen in je tuin vliegen. Om deze soorten te herkennen zijn er verschillende hulpmiddelen, zoals een telformulier met zoekkaart, instructievideo en een uitgebreid bijengidsje. Deze zijn te vinden op de website van Nederland Zoemt.

Nederland Zoemt

Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu. Met de Nationale Bijentelling start Nederland Zoemt een jaarlijks terugkerend onderzoek uitgevoerd door burgers. Op deze manier krijgen wetenschappers inzicht van bijenpopulaties in tuinen op verschillende plekken in Nederland. bijentelling

Lees ook…

Fleur je tuin op met deze vrolijke voorjaarsbloeiers 7 tips om je tuin hondvriendelijk te maken  PlantNet: de app die je helpt planten te herkennen BewarenBewaren


Gratis voor jou



Meer Agenda