Afl. 2 Piloersemaborg

Anne Bonthuis

21 March 2016

Voor deze nieuwe aflevering van Seasons Moments is Jacques Hermus op bezoek bij de Piloersemaborg in Groningen.

De Piloersema- of Hamsterborg bij Den Ham (1633) is een uniek monument in de Groninger Ommelanden. Het oude huis heeft door de eeuwen heen zijn voorname karakter behouden. Royaal gesitueerd achter een brede gracht en verscholen tussen boomrijke singels, rijst de borg op uit het vlakke land achter Den Ham. De borg Piloersema met bijbehorende landerijen maakt deel uit van het cultuurhistorisch erfgoed van de provincie Groningen. Het huis bleef bewaard en trotseerde zo de vorige eeuw, de tijd dat de meeste borggebouwen verdwenen. Samen met de overgebleven borgen geeft ‘Piloersema’ een beeld van de woon- en leefcultuur van de Ommelander jonkers.  

https://vimeo.com/154296757


Gratis voor jouMeer Seasons Moments