Verkiezing voor de Toekomstboer van 2019

Marjolein ter Braak

18 April 2019

Toekomstboer 2019

Er waait een frisse wind door Nederland; een nieuwe generatie boeren is opgestaan die weer op zo natuurlijk mogelijke manier wil werken. We willen die boeren in het zonnetje zetten door een verkiezing voor de Toekomstboer van 2019 te organiseren. Lees hier wat dat inhoudt, en hoe je meedoet.

Toekomstboer 2019

Liefde voor de natuur

Deze nieuwe generatie, is met liefde voor de natuur aan het boeren geslagen is. Eigenlijk zoals het vroeger ging; een wijze die door het opstuwen van de economie de laatste jaren een beetje verloren is gegaan. Wat producten en de natuur uiteindelijk niet ten goede is gekomen, zo veel is nu wel bekend. Toekomstboer 2019

Eigentijds boeren

Deze nieuwe generatie boeren, die wij bij Seasons Toekomstboeren noemen, laten hun koeien vrijelijk grazen op kruidenrijke weides, die ook weer goed zijn voor de biodiversiteit – en dus ook voor de weidevogels, die het zwaar hebben – of verbouwen hun gewassen op een duurzame, veelal biologische manier. Wat opvalt, is dat het meestal gaat om kleinschalige ondernemingen, geleid door mensen die oorspronkelijk vaak niet uit een boerenbedrijf komen. Of juist wel, maar ze hebben eerst een andere studie gedaan, nemen uiteindelijk wél het bedrijf van hun ouders over, maar besluiten op een heel andere manier te gaan boeren. Of starten, soms niet gehinderd door enige kennis, een soort coöperatie of eigentijdse herenboerderij. Vaak komen dit soort initiatieven voort uit de wens om grip te hebben op dat wat je zelf eet. Toekomstboer 2019

Verkiezing

Wat is het toch heerlijk dat het goede buitenleven zich – ook bij jonge mensen – zich weer in zo’n grote populariteit mag verheugen. Een beweging die wat ons betreft aan alle kanten gesteund mag worden. Daarom willen wij dit jaar deze Toekomstboeren eens in het zonnetje zetten door een verkiezing op touw te zetten: wie wordt de Toekomstboer van 2019? Ben jij, of ken je misschien een boer die aan bovenstaand signalement voldoet?

Geef jezelf op, of een boer(in) die je kent

Upload hier een foto van jezelf, of de betreffende boer(in), in actie op het bedrijf en vertel in de beschrijving waarom je vindt dat jij/de boer(in) in aanmerking komt als Toekomstboer 2019.

Stemmen

Vanaf 1 mei gaat de galerij met alle boeren open en kan er volop gestemd worden. Toekomstboer 2019


Gratis voor jouMeer Seasons Moments