Oogst van zoute grond

seasons

8 June 2012

zee strand eiland oogst

zee strand eiland oogstNoord-Friesland, het Groningse Hogeland, de Zuidwestelijke Deltagebieden; ooit waren deze kuststroken dé gebieden voor landbouw. Sommige groenten floreren nu eenmaal bij af en toe een zoute douche. Nu de bodem onder invloed van de zee steeds zouter wordt, loont het de moeite eens te kijken naar nieuwe en vergeten groentes die houden van zout. Zeekraal bijvoorbeeld. Een symbolisch beeld: in een zout en zanderig gebied steken loten van de zeekraal hun kopjes boven de grond uit. Op steeds meer plaatsen is gebrek aan zoet water, en al kunnen wij op het water van de grote rivieren en het IJsselmeer nog gerust een poos vooruit, we krijgen in de kustgebieden ook steeds meer te maken met verzilting van de bodem. En dat is een regelrechte bedreiging voor traditionele gewassen als spruitjes, aardbeien en zilveruien, die zeer gevoelig zijn voor zout. Als de verzilting van de bodem doorzet – en daar lijkt het op – zullen we voor onze voedselproductie dus op zoek moeten gaan naar alternatieven. Gelukkig zijn er ook andere manieren om de nadelen van een verziltende bodem op te vangen. Los van de gewassen die van zichzelf al aardig goed tegen zout water kunnen, kun je ook proberen zoutgevoelige planten zodanig te veredelen dat ze het beter doen op zilte grond.  Slechts weinig mensen weten dat sommige venkelsoorten en selderij het mogelijk ook goed doen als zilte groentes: de wilde verwanten van deze gewassen groeien op de schorren en slikken van Zeeland. Hetzelfde geldt voor de peen, die niet echt zouttolerant is, maar die wilde familieleden heeft, die tot aan de vloedlijn groeien.


Gratis voor jouMeer Overig