Libellen in de vijver

seasons

22 February 2015

libelle

Wil je libellen in de vijver? Dan is het een kwestie van het juiste evenwicht zoeken 
tussen schoonmaken en de boel de boel laten.

Schoonmaakbeurt

Haal oude plantenresten weg; te veel resten betekent te veel voeding met een algenexplosie in de vijver als gevolg. Doe 
dit wel met beleid, want hoe meer u schoonmaakt, hoe groter de kans dat u de libellenlarven eruit schept. Laat de plantenresten een paar dagen op de rand liggen, zodat de larven weer naar het water kunnen kruipen.

Moerasachtig

Een uur of zes ochtendzon in de vijver is 
ideaal voor libellen. Plant zo nodig schaduwgevende planten. Het diepste gedeelte moet, om oververhitting te voorkomen, zeker 80 cm zijn. Belangrijke planten zijn: fonteinkruid, krabbenscheer en gedoornd hoornblad. Een pomp is niet handig, omdat libellenvrouwen van stilstaand water houden. Zorg voor een moerasachtig ’strandje’ met planten zoals gele lis, watermunt en riet. Meer info: www.vlinderstichting.nl   libelle


Gratis voor jouMeer Overig