Wandelroute: wilgenjungle aan de Oude Maas

Marjolein ter Braak

7 August 2023

Wandelroute maas

In Nederland valt nog zo veel te ontdekken en te voet zie je altijd meer. Daarom in Seasons elke maand een wandeling, met routebeschrijving, door een van de mooie natuurgebieden die ons land telt. Deze keer Klein Profijt, een zoetwatergetijdengebied aan de Oude Maas.

Een wandelroute aan de Maas

Het is eb in Klein Profijt. De kreken en geulen (A) in de voormalige hakhoutgriend lopen langzaam leeg. Het water vindt zijn weg naar de Oude Maas. Zo gaat dat al eeuwenlang, twee keer daags. Het water is kraakhelder; het slib is tijdens de korte fase tussen vloed en eb naar de bodem gezakt. Het is hier goed vissen. Dat weet de ijsvogel (B) maar al te goed. Met zijn felle roep kondigt hij zijn aanwezigheid aan. Even later zie ik hem zitten op een omgevallen wilg boven het water. Fluorescerend blauw en oranje. Met een plons duikt hij onder; Even later teruggekeerd op zijn tak slaat hij zijn prooi tegen het hout tot het gespartel ophoudt. Hap, slik, weg. Zijn blik is alweer naar beneden gericht.

Smalle dijkjes

Klein Profijt is een mooie mix van cultuur en puur natuur. De cultuur zie je terug in de lanings, smalle dijkjes door het getijdengebied met aan weerszijden knotwilgen. In een driejaarlijkse cyclus worden de takken door vrijwilligers van beheerder Het Zuid-Hollands Landschap afgezet. Een omvangrijke klus, maar ook dankbaar werk, want het resultaat mag er zijn: prachtige strakke paden met om de paar meter een geknotte wilg. Tussen de bomen is het fluitenkruid (C) massaal opgeschoten. De roomwitte bloemen vormen samen met de wilgen een natuurlijke tunnel waar je doorheen wandelt. Waar maak je dat mee!
Op een van de fluitenkruidbloemen strijkt een insect neer. Aan de knalrode dekschilden en de gitzwarte kop te zien, moet het een zwartkopvuurkever (D) zijn. De twee prominent aanwezige tasters op de kop zijn getand. Het is dus een vrouwtje, want de tasters van mannetjes zijn gekamd. Het is zeker geen toeval dat deze zeldzame keversoort juist in Klein Profijt te zien is. Het doorgeschoten hakhoutgriend, al halverwege de vorige eeuw uit cultuur genomen, barst van het dode hout. Daar legt de vuurkever haar eitjes in; de larven vreten zich in twee tot drie jaar vol aan eveneens in vermolmd hout levende larven van andere insecten. Echte rooflarven zijn het.

Bewoond door bevers

Klein Profijt wordt ook wel een wilgenjungle (E) genoemd. Dit is geen overdrijving: de bospercelen tussen de geulen en kreken en aan weerszijden van het enige wandelpad door het gebied vormen een ondoordringbaar oerwoud van levende en omgevallen bomen met een weelderige ondergroei. De meeste bomen zijn tijdens stormen omgewaaid, maar ook de bever doet als bosbeheerder een bescheiden duit in het zakje. Overdag laten bevers zich zelden zien. Hun aanwezigheid is echter niet te missen. Op de vaste plaatsen waar de knaagdieren in en uit het water gaan, zijn heuse glijbanen ontstaan. Soms zijn zelfs de afdrukken van de nagels en het sleepspoor van de brede staart nog in de natte modder te ontdekken.

Waterminnende bloemen


Zoetwatergetijdennatuur kent zijn specifieke flora. De gele spindotter (F) en het melkwitte zomerklokje zijn hier goede voorbeelden van. De spindotter kan er goed tegen om twee keer per dag urenlang onder water te verdwijnen. Je ziet ze dan ook alleen tijdens eb langs de slijkige oeverranden staan. Zomerklokjes staan vooral op open plekken in het riet. Beide soorten vieren hun hoogtijdagen in april en mei, maar ook in juni zijn er nog wel wat exemplaren te bewonderen. Klein Profijt is een ongeslepen diamant én een kroonjuweel.

Wandelroute maas

Speuren naar vogels


Tegen het einde van het natuurommetje vind je aan de rechterkant van het voetpad een observatieplatform. Van achter de balustrade heb je goed zicht op enkele slikplaten die bij eb droogvallen. Zeker in het voorjaar foerageren hier veel trekvogels. Groenpootruiter, zwarte ruiter witgatje en tureluur zoeken hier in gezelschap van grauwe ganzen, Canadese ganzen en bergeenden naar voedsel. En vergeet ook de rietkragen niet. Blauwborst, kleine karekiet en rietgors zijn in de lente vaste bewoners.

Natuurommetje klein profijt (2,5 km)

Wandelroute maas


Ligging
Klein Profijt ligt langs de Oude Maas bij Rhoon in Zuid-Holland. Let op: zeker na extreem hoog water kunnen de wandelpaden behoorlijk modderig zijn. Trek daarom laarzen of stevige, waterdichte schoenen aan.

Routebeschrijving
Vanaf de parkeerplaats aan het einde van de Schenkeldijk in Rhoon volg je deze routebeschrijving. Vanaf daar volg je deze routebeschrijving: verlaat de parkeerplaats en ga bij knooppunt 66 linksaf het fietspad op. Na 250 m bij knooppunt 36 rechtsaf. Na 50 m bij knooppunt 72 linksaf. Aan het einde van dit voetpad ligt de ingang van Klein Profijt. Ga door het hekje en over de brug. Na 100 m bij knooppunt 30 rechtsaf. Volg dit pad door waar mogelijk rechtsaf te gaan tot knooppunt 40 en ga hier linksaf. Dit pad alsmaar volgen (gedeeltelijk langs de Oude Maas) tot een T-splitsing na een brug. Hier rechtsaf en doorlopen tot knooppunt 70. Rechts ligt het observatiepunt. Ga voor de route linksaf. Vervolgens rechtdoor tot aan de uitgang.

Andere wandeling? Die vind je hier.

TEKST IDDE LAMMERS FOTOGRAFIE PAULIEN BUNSKOEK KAARTJE CÉCILE VRINTEN


Gratis voor jouMeer Agenda